U nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit në mes AZHB-së Kosovë dhe AZHBR-së së Shqipërisë

Me qellim të përforcimit të mardhënieve të bashkëpunimit në mes dy Agjencive që merren me mbeshtetjen e fermerëve me grante dhe subvencione me 31 tetor të vitit 2014 Kryeshefi Ekzekutiv i AZHB-së z. Elhami Hajdari dhe znj. Suela Popa nënshkruan marrveshje bashkëpunimi.

AZHB-Kosove

Lexo më shumë

 

Vazhdon mbështetja e Komisionit Evropian për bujqësin e Kosovës 

Në prill të vitit 2014 ka filluar punën projekti IRuSP “Implementation and Enforcement of Rural Spatial Planning ” i cili është duke u implementuar nga kompania NIRAS.

Në kuader të këtij projekti AZHB do të mbeshtetët në avansimin e programit softuerik sLPIS i cili ka të bëjë me digjitalizimin e parcelave gjatë procesit të aplikimit për Grante dhe Subvencione për siperfaqe.

Lexo më shumë

 

Technical Assistance for MAFRD by Danida