Thirrje për aplikim për Pagesa Direkte - 2015

Për Pagesa Direkte për qumësht/litër sipas kategorive të cilësisë dhe therrjet e raportuara të gjedhit për tremujorin e tretë (TM3) - 2015adobe

 

LISTAT E PËRFITUESVE TË GRANTEVE - 2015

MASA 101

NËN-MASA 101.1.a Sektori për pemë drufrutoreadobe

NËN-MASA 101.1.b Sektori për pemë manoreadobe

NEN-MASA 101.2 Sektori për Serra dhe depo për ruajtje të perimeveadobe

NËN-MASA 101.3.a Sektori Trashja e viçaveadobe

NËN-MASA 101.3.b Sektori Rritja e brojlerëveadobe

NËN-MASA 101.4.a Sektori Prodhimi i qumështit nga lopëtadobe

NËN-MASA 101.4.b Sektori Prodhimi i qumështit nga delet dhe dhitëadobe

NËN-MASA 101.5 Sektori i rrushitadobe

NËN-MASA 101.6 Sektori i vezëveadobe

 

MASA 103

NËN-MASA 103.1 Përpunimi i qumështitadobe

NEN-MASA 103.2 Përpunimi i mishitadobe

NËN-MASA 103.3 Përpunimi i pemëve dhe perimeveadobe

NËN-MASA 103.3a Prodhimi i verësadobe

 

MASA 302

NËN-MASA 302.1 - Bletaria prodhimi-përpunimi dhe marketingu i mjaltitadobe

NËN-MASA 302.2 - Grumbullimi dhe përpunimi i prodhimeve jodrusore të malit dhe marketingu i tyreadobe

NËN-MASA 302.3 - Përpunimi i prodhimeve bujqësore (të kultivuara) dhe marketingu i tyreadobe

NËN-MASA 302.4 - Zhvillimi i aktiviteteve artizanale dhe marketingu i tyreadobe

NËN-MASA 302.5 - Zhvillimi i turizmit rural dhe turizmit në fermëadobe

 

MASA 303

NËN MASA 303.2 - Funksionalizimi i GLV-ve dhe RrZhR, 2015adobe

 

MASA UJITJA E TOKAVE BUJQËSORE

MASA - Ujitja e tokave bujqësore 2015adobe

  

KËRKESAT PËR PAGESË

Kërkesa për pagesë -Masa 101-2015word

Kërkesa për pagesë -Masa 302 - 2015word

  

LISTAT E PËRFITUESVE TË PAGESAVE DIREKTE - 2015

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Dele - 2015adobe

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Lopë qumështore dhe buallica - 2015adobe

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Bletë - 2015adobe

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Vreshta, 2015adobe

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Qumësht sipas cilësisë, TM2 2015adobe

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesë shtesë - Miser, grurë, vreshta,  perime, pemishte ekzistuese dhe qumësht, 2015adobe

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Perime në fushë të hapur - 2015adobe

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte Miser - 2015adobe

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Grurë - 2015adobe

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Grurë - 2015adobe

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Farë Gruri - 2015adobe

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Luledielli - 2015adobe

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pemishte Ekzistuese - 2015adobe

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Qumësht sipas cilësisë - TM1 2015adobe

  

Technical Assistance for MAFRD by Danida